دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد موتاسیون-27 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد موتاسیون 27 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد موتاسیون-27 اسلاید قسمتی از اسلایدها
موتاسیون
موتاسیون: به تغییرات ناگهانی در مواد ژنتیکی موتاسیون اطلاق می گردد.در تعبیر
عمومی تر موتاسیون را تغییرات ناگهانی در ژنوتیپ موجود می دانند،بطوریکه این
تغییرات را نتوان از طریق نوترکیبی ژنتیکی نوجیه نمود.
انواع موتاسیون
موتاسیون ها به 2 طریق طبقه بندی می شوند یکی را بر اساس تاثیر بر روی فنوتیپ
موجود موتانت Mutant و یکی دیگر بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی تقسیم
کرداه اند.
تقسیم بندی بر اساس تاثیر برروی فنوتیپ
- موتاسیون در سلولهای سوماتیکی Somatic cell mutation و جنسی.
- موتاسیون های ظاهری Morphological mutations
-موتاسیون های تغذیه ای Nutritional mutation
- موتاسیون های کشنده Lethal mutation
-موتاسیون های شرطی Conditional mutation
موتاسیون: به تغییرات ناگهانی در مواد ژنتیکی موتاسیون اطلاق می گردد.در تعبیر
عمومی تر موتاسیون را تغییرات ناگهانی در ژنوتیپ موجود می دانند،بطوریکه این
تغییرات را نتوان از طریق نوترکیبی ژنتیکی نوجیه نمود.
انواع موتاسیون
کاربرد موتاسیون
موتاسيون القايي
موتاژن ها
نحوه دستيابي به اشعه هاي موتاژنيك
موتاژن هاي شيميايي
آنالوگهاي بازي عبارتند از
اثرات سيتولوژيكي
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


پاورپوینت


در


مورد


موتاسیون


فنوتیپ


اثرات


سیتولوژیکی


آنالوگهای


بازی


موتاژن


های


شیمیایی


اشعه


ها


ی


موتاژنیک


انواع


کاربرد


موتاسیون


الق?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد میزان ، نسبت ، سهم -29 اسلاید – aksfile

پاورپوینت, در, مورد ,میزان , نسبت , سهم,درآمدی, بر, اپیدمیولوژی, مازنر,میزان,ها,ی, بروز ,و ...

پاورپوینت آماده کامپیوتر - پاورپوینت فا

مجموعه پروژه های رشته مهندسی کامپیوتر در قالب پاورپوینت جهت ارائه سمینار (+ دانلود ...

پاورپوینت آماده کامپیوتر - پاورپوینت فا

مجموعه پروژه های رشته مهندسی کامپیوتر در قالب پاورپوینت جهت ارائه سمینار (+ دانلود ...

همه چیز در مورد ستون بتنی ( 860 اسلاید !!!!!)- بهترین ...

همه چیز در مورد ستون بتنی ( 860 اسلاید !!!!!)- بهترین پاورپوینت اینترنت. خانه / دسته بندی ...

پاورپوینت در مورد میزان ، نسبت ، سهم -29 اسلاید – aksfile

پاورپوینت, در, مورد ,میزان , نسبت , سهم,درآمدی, بر, اپیدمیولوژی, مازنر,میزان,ها,ی, بروز ,و ...

ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت